Επικοινωνία

   • Antonios Zacharioudakis
    Tel: +30 2810 223 462
    Fax: +30 2810 242 684
    Mob: +30 6944 683 389
    Email: zacharioudakis@aerocandia.gr
   • Chrysostomos Zacharioudakis
    Deputy Managing Director
    Tel: +30 2810 223 462
    Fax: +30 2810 242 684
    Mob: +30 6946 128 647
    Email: chzacharioudakis@aerocandia.gr
   • Cyprus Area Manager
    Tel: +357 24 008 216
    Fax: +357 24 008 218
    Email: cymanager@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810 342 516 (ext 2)
    Fax: +30 2810 341 037
    Email: account@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810 221 220
    Fax: +30 2810 242 684
    Mob: +30 6944 388 374
    Email: planning@aerocandia.gr

    ATH Administration
    Tel: +30 210 3535 256
    Fax: +30 210 3535 837
    Mob: +30 6983 330 761
    Email: athlmadmin@aerocandia.gr
   • Tel: +357 24 008 216
    Fax: +357 24 008 218
    Email: vstavrou@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810 223 462
    Fax: +30 2810 242 684
    Mob: +30 6948 388 376
    Email: chryssoulaki@aerocandia.gr
   • Tel: +30 210 3538 013
    Fax: +30 210 3535 837
    Mob: +30 6983 330 763
    Email: qualitymanager@aerocandia.gr
   • Tel: +30 2810 223 462
    Fax: +30 2810 242 684
    Mob: +30 6974 260 335
    Email: lmmanager@aerocandia.gr
  • Athens Airport (ATH)
   Tel: +30 210 3535 284
   Fax: +30 210 3535 837
   Mob on Duty: +30 6984 777 153
   Email: athlm@aerocandia.gr

   Thessaloniki Airport (SKG)
   Tel: +30 2310 475 964
   Fax: +30 2310 475 961
   Mob on Duty: +30 6984 777 152
   Email: skglm@aerocandia.gr

   Heraklion Airport (HER)
   Tel: +30 2810 397 377
   Fax: +30 2810 331 150
   Mob on Duty: +30 6974 260 349
   Email: herlm@aerocandia.gr

   Chania Airport (CHQ)
   Tel: +30 28210 65622
   Fax: +30 28210 65622
   Mob on Duty: +30 6974 260 340
   Email: chqlm@aerocandia.gr

   Rhodes Airport (RHO)
   Tel: +30 22410 82519
   Fax: +30 22410 82511
   Mob on Duty: +30 6976 993 593
   Email: rholm@aerocandia.gr

   Kos Airport (KGS)
   Tel: +30 22420 51001
   Fax: +30 22420 51001
   Mob on Duty: +30 6974 260 348
   Email: kgslm@aerocandia.gr

   Santorini Airport (JTR)
   Tel: +30 22860 33943
   Fax: +30 22860 33943
   Mob on Duty: +30 6984 777 151
   Email: jtrlm@aerocandia.gr

   Mykonos Airport (JMK)
   Tel: +30 22890 26304
   Fax: +30 22890 26304
   Mob on Duty: +30 6984 777 154
   Email: jmklm@aerocandia.gr

   Kerkira Airport (CFU)
   Tel: +30 26610 36499
   Fax: +30 26610 36499
   Mob on Duty: +30 6974 260 338
   Email: cfulm@aerocandia.gr

   Kalamata Airport (KLX)
   Tel: +30 27210 66038
   Fax: +30 27210 66038
   Mob on Duty: +30 6983 330764
   Email: klxlm@aerocandia.gr

   Larnaca Airport (LCA)
   Tel: +357 24 008 217
   Fax: +357 24 008 218
   Mob on Duty: +357 99 725 593
   Email: lcalm@aerocandia.gr

   Pafos Airport (PFO)
   Tel: +357 26 007 223
   Fax: +357 26 007 224
   Mob on Duty: +357 99 725 594
   Email: pfolm@aerocandia.gr
   • Tel: +30 210 6632412
    Fax: +30 210 6632419
    Mob: +30 6984 777 159
    Email: part147@aerocandia.gr
   • Tel: +30 210 6632412
    Fax: +30 210 6632419
    Mob: +30 6936 093 242
    Email: cbontiotis@aerocandia.gr
   • Tel: +30 210 6632412
    Fax: +30 210 6632419
    Mob: +30 6983 330765
    Email: qualitymanager147@aerocandia.gr
   • Heraklion Airport Office
    Tel: +30 2810 397 346
    Fax: +30 2810 229 146
    Email: tickets@aerocandia.gr
   • Chania Airport Office
    Tel: +30 28210 65633
    Fax: +30 28210 65633
    Email: chania@aerocandia.gr
   • Rhodes Airport Office
    Tel: +30 22410 82510
    Fax: +30 22410 82512
    Email: rhodes@aerocandia.gr

 
 
© Aerocandia Aviation Services, Heraklion, Crete, Greece - Designed & developed by ENTERCITY